Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Sekulárnost

Zasvěcením se Bohu neopouštíme „svět“ a jeho problémy, ale naopak – stáváme se hlouběji jeho součástí. Klíčovým slovem k pochopení sekulárního zasvěcení je „vtělení“. Podobně jako Kristus na sebe vzal lidství se vším všudy, tak i my se stáváme součástí tohoto světa a sdílíme problémy všech lidí. Máme být kvasem, který je neviditelný, ale účinný; máme být solí, která dodává chuť a chrání před zkažením; máme být světlem, které čerpá z pravého Zdroje a pomáhá osvětlovat cestu; máme být semínkem, které v zemi v tichosti klíčí, aby se proměnilo a přineslo užitek.

Všude tam, kde se nacházíme: v rodině, v zaměstnání, v místě bydliště, mezi přáteli a známými, v politice, v odborech, ve farnosti, v misiích…, se snažíme být svědky Kristovy lásky. Podílíme se na námaze lidí, jsme s nimi solidární ve snaze učinit svět spravedlivějším a humánnějším. Práci považujeme za prostředek k pokračování tvůrčí a vykupitelské činnosti Boha v dějinách. Nic lidského nám není cizí. Zajímáme se o vše nové, abychom dokázaly chápat lidi a jejich aktuální problémy. Snažíme se získávat patřičné kompetence a dovednosti, abychom se stávaly kvalifikovanými a naše poslání bylo účinné.

Ukazujte všude,

jak ušlechtile jedná žena!

Don Filippo Rinaldi, zakladatel sekulárního institutu VDB


Privátní zóna

Registrace do privátní zony