Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Salesiánskost

Salesiánskost se promítá do způsobu naší činnosti (pracovitost, obětavost, kreativita a vynalézavost), do našich vztahů (laskavost, čistota a opravdovost, rodinný duch, optimismus a radost), do stylu naší modlitby (důvěra, jednoduchost, láska k eucharistii a k Panně Marii) a především do touhy po spáse všech lidí.

Se zvláštní pozorností se obracíme k mladým, a to podle možností a situací, ve kterých se nacházíme. Snažíme se pro ně pracovat se stejnou horlivostí, jak to činil Don Bosko, a to buď přímo – v zaměstnání (například jako učitelky a vychovatelky), ve farnosti, v zájmových sdruženích, v misiích, v obyčejných každodenních setkáních, nebo také nepřímo – v tichu duše, kde za mladé v modlitbě nabízíme své utrpení nebo neúspěchy a předkládáme Bohu jejich radosti i starosti.

Při uskutečňování našeho poslání se opíráme o lásku k eucharistii, k Panně Marii Pomocnici a k církvi. Snažíme se šířit dobrotu a optimismus, vytvářet důvěrné a rodinné prostředí.

Jsme součástí velké salesiánské rodiny. Vážíme si ostatních salesiánských společenství, jako jsou Salesiáni Dona Boska (SDB), Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA), Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC), Sekulární institut Volontérů s Donem Boskem (CDB), ale i další skupiny, a cítíme s nimi sounáležitost.

Se salesiánskou rodinou se dělíme o společné duchovní dědictví a vnášíme do ní originalitu vlastního povolání. Toužíme po tom, abychom společně s ostatními ukazovali světu a církvi nezkreslenou tvář Dona Boska.

Svědectví:

I když s dětmi přímo nepracuji, jsem ráda, že mám dost dětí v příbuzenstvu a také že je můžu učit náboženství. Pamatuji při tom na Don Boskův preventivní systém a snažím se přiblížit se jim, poznat to, co se líbí jim, aby se jim pak mohlo líbit to, co se líbí mně. I když mám občas pocit, že jim ve všem nerozumím, že jsou úplně jiní, než jsme byli my, jsem ráda, že mě zatím děti berou a že mě „potřebujou“, jak někdy říkají. Já zase potřebuji je. Jsem za to vděčná Bohu a taky Donu Boskovi, který mě provází prakticky už od malička životem. Jana

Ukazujte všude,

jak ušlechtile jedná žena!

Don Filippo Rinaldi, zakladatel sekulárního institutu VDB


Privátní zóna

Registrace do privátní zony