Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Poslání

Své poslání naplňujeme více tím, čím jsme, než tím, co děláme. Prožíváme v každém prostředí a v každé životní situaci – bez ohledu na věk, sociální podmínky nebo kulturní původ. Přednostním místem našeho apoštolátu je práce v zaměstnání. Snažíme se pracovat poctivě, odborně a s láskou. Chceme být pozorné ke znamením doby, hájit důstojnost a práva každého člověka, podporovat kulturu života a pokoje, chránit práva rodiny a křesťanské hodnoty vůbec. Věnujeme pozornost osobám, které se nacházejí v obtížných a/nebo neobvyklých situacích. Při svém poslání nezapomínáme ani na své nejbližší z řad příbuzných, protože i pro ně máme být svědky naděje a Boží lásky. Víra v Boha nás posiluje, abychom odpovídaly na výzvy společnosti a neměly strach objevovat nové cesty v duchu spolupráce a solidarity s těmi, kdo pracují pro dobro člověka.

Podobně jako za časů Dona Boska, i dnes jsou mladí nejslabší součástí společnosti a často jim chybí rodina, hodnoty a práce. Chceme být citlivé k potřebám mladých. Pokud je to možné, zapojujeme se do organizací a struktur, které podporují dobro a růst nových generací.

Ve svém poslání se opíráme také o zázemí, které máme ve společenství Institutu. I když nežijeme společným životem, vytváříme společenství života. Se sestrami se dělíme o duchovní a životní zkušenosti, máme možnost společně poznávat problémy dnešního světa a formovat se k životu v duchu našeho povolání. Ve skupině sester, k níž patříme, se vzájemně podporujeme modlitbou, povzbuzením i praktickou pomocí.

Svědectví:

Když jsem se poprvé seznámila s Donem Boskem a salesiánskou spiritualitou, užasla jsem: všechny charakteristiky salesiánského ducha byly už od dětství blízké mému srdci a mému způsobu života, takže jsem se jim nemusela nijak zvlášť učit. Jen jsem objevovala to, co Bůh už dávno pro mne připravil a do mne vložil. V rodině, z které pocházím, přitom sotva kdo věděl, že žil nějaký Don Bosko, a že existují salesiáni – to už vůbec ne. Don Bosko je mi obzvlášť sympatický svou blízkostí obyčejným lidem. Možnost plně se zasvětit Bohu v salesiánské rodině, a přitom zůstat „uprostřed světa“ – dělat své zaměstnání, setkávat se s nejrůznějšími lidmi, přinášet jejich radosti i bolesti před Boží tvář, být samostatně zodpovědná za svůj život, a přitom mít oporu ve společenství sester – tato možnost naplnila nejhlubší touhy mého srdce. Marie

Ukazujte všude,

jak ušlechtile jedná žena!

Don Filippo Rinaldi, zakladatel sekulárního institutu VDB


Privátní zóna

Registrace do privátní zony