Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Kdo jsme

 

My, Volontarie Dona Boska (VDB), jsme ženami, které žijí ve světě životem zasvěceným Bohu.

Navenek se nelišíme od ostatních lidí, nenosíme hábit, ani si za jméno nepíšeme zkratku společenství. Jsme zaměstnány v různých profesích a žijeme v různých prostředích. Patříme k salesiánské rodině a naše spiritualita je salesiánská.

 Náš život tedy charakterizují tři základní skutečnosti:

- zasvěcení Bohu,

- život ve světě (sekulárnost)

- salesiánskost.

Svědectví:

Od  dětství jsem byla v kontaktu se salesiány a opakovaně jsem naslouchala příběhům ze života Dona Boska. Kdy mě ale Don Bosko skutečně oslovil? Bylo to až v době ranné dospělosti, kdy jsem se setkala se salesiány, z jejichž strany jsem mohla zažívat laskavé přijetí, radost a pozvání na putování k nejlepšímu cíli života - k Bohu. Jejich svědectví života  mě přesvědčilo o tom, že Don Bosko žije i dnes. Není to jen charisma vyvolených. Jde o charisma salesiánského ducha, které mohu zakoušet a prožívat ve společenství Volontárií Dona Boska. Prosím Pána, abych každý den rostla v lásce a lidé v mé blízkosti mohli zakoušet alespoň něco málo z darů, kterými Pán obdařil Dona Boska. Helena

Ukazujte všude,

jak ušlechtile jedná žena!

Don Filippo Rinaldi, zakladatel sekulárního institutu VDB


Privátní zóna

Registrace do privátní zony