Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Jak se stát Volontarií Dona Boska:

Volontarií Dona Boska (VDB) se může stát svobodná žena, která touží odevzdat svůj život Bohu, a zároveň žít ve světě. Žena, která se umí samostatně rozhodovat, ale pro své poslání potřebuje také zpětnou vazbu a oporu společenství.

Základní kritéria pro začlenění do Institutu VDB určují Stanovy. Podle nich může být přijata a začít svou formaci v Institutu žena, která:

  • je svobodná, ve věku 21 až 40 let,
  • je ochotná rozvíjet kulturu své osobnosti,
  • touží zasvětit svůj život Bohu a žít ve světě v salesiánském duchu,
  • není vázána sliby v jiných institutech zasvěceného života,
  • má potřebné zdraví, dostatek času a svobody pro plnění závazků Institutu,
  • je psychicky a citově vyzrálá,
  • je dostatečně ekonomicky zabezpečená.

Začlenění do Institutu probíhá v několika etapách:

Předaspirantát − trvá zpravidla jeden rok. Je to období zkoumání a usměrňování povolání, kdy kandidátka začíná intenzivně křesťansky žít a naslouchat Boží vůli ve věci svého povolání. Spolu se zodpovědnou si klade otázku, zda má povolání k sekulárnímu salesiánskému zasvěcení.

Aspirantát − trvá obvykle tři roky. V tomto období formace se aspirantka už plně účastní života Institutu, pod vedením zodpovědné za formaci zkoumá motivy svého povolání a stále více poznává tento způsob života.

Časné sliby − je to období od prvních slibů, které trvá zpravidla šest, ale ne více než devět let. Volontarie dále pokračuje ve formaci, stále hlouběji si osvojuje charisma Institutu a stále více a zodpovědněji pečuje o svůj vnitřní život.

Věčné sliby − znamenají úplné a definitivní začlenění do Institutu, avšak formace každé VDB pokračuje i po nich. Oporu a povzbuzení pro různé životní situace a pro své poslání nachází volontarie ve spojení s Bohem a ve společenství sester.

Ukazujte všude,

jak ušlechtile jedná žena!

Don Filippo Rinaldi, zakladatel sekulárního institutu VDB


Privátní zóna

Registrace do privátní zony